X-been en O-been 

Heeft uw kind een duidelijk X-been of O-been? Is er een lengteverschil? Is er een duidelijke standafwijking? Mogelijk heeft uw kind baat bij een standcorrectie. Orthopedie Groot Eindhoven heeft gespecialiseerde (kinder)orthopedisch chirurgen. U kunt met een verwijzing van uw huisarts een afspraak maken. Uw (kinder)orthopedisch chirurg zal onderzoek doen en u de behandelopties uitleggen.

Meer weten? Hier vindt u aanvullende informatie:

Folder standcorrectie bij kinderen Máxima Medisch Centrum

Specialisten Kinderorthopedie: 

Aandoening en mogelijke behandelingen 

Algemene informatie

 

Tijdens de groei van kinderen kunnen allerlei stoornissen optreden. Deze kunnen onder andere in de benen plaatsvinden. Hierdoor kan verschil in de lengte van de benen (beenlengteverschil) of in de stand van de benen (X- of O-benen) ontstaan. Door middel van een operatie kan de groei van (een deel van) het been worden geremd. Zo kan de lengte of de stand van het been worden gecorrigeerd.

 

Redenen om een standcorrectie d.m.v. groeiremming te doen

 

  • Een beenlengteverschil groter dan 2 centimeter
  • X-been of O-been

 

De operatie

 

Door het plaatsen van een zogenaamde 8-plate ('eight-plate') kan de stand van het been worden verbeterd. Een 8-plate is een plaatje in de vorm van een acht. In het plaatje zitten gaatjes. Daar kunnen schroeven doorheen, waarmee het plaatje kan worden vastgemaakt aan het bot. Door het plaatje over een groeischijf heen vast te zetten, kan dat gedeelte van het bot niet goed meer groeien. Doordat de groei van (een deel van) het bot hierdoor wordt geremd, kunnen lengte- en/of standcorrecties plaatsvinden.

 

Een 8-plate wordt gebruikt bij de volgende beencorrecties:

  • Een beenlengteverschil groter dan 2 centimeter, maar kleiner dan 10 centimeter
  • Het corrigeren van X-benen of O-benen

8-plate

8-plate

De operatie vindt plaats onder narcose. Om X-benen te corrigeren, worden de plaatjes aan de binnenzijde van de knie geplaatst. Hierdoor wordt de groei aan de binnenzijde geremd, terwijl de buitenzijde van de knie doorgroeit. Hierdoor "groeit" de knie als het ware recht. Om O-benen te corrigeren, moeten de plaatjes vanzelfsprekend aan de buitenzijde van de knie worden geplaatst. Uw (kinder)orthopedisch chirurg kan berekenen wanneer de operatie ongeveer moet plaatsvinden, om na de groei op de juiste beenlengte en/of -stand te eindigen.

 

De operatie duurt ongeveer 30-45 minuten. Na de operatie mag het kind gewoon lopen, afhankelijk van de pijn. Het kind blijft één nacht in het ziekenhuis. Drie maanden na de operatie is er een controleafspraak bij de kinderorthopedisch chirurg. Er zal dan een röntgenfoto worden gemaakt om de beenlengte/stand te controleren. Sommige kinderen krijgen een verwijsbrief mee voor een kinderfysiotherapeut. De plaatjes worden verwijderd na zes maanden tot een jaar.

 

Mogelijke complicaties

 

Soms kan het been gevoelig zijn ter hoogte van de plaatjes, vooral bij bewegen of aanraking. Dit wordt in het algemeen in de loop van de tijd minder. Daarnaast is er een kleine kans op infectie. Neem daarom contact op met ziekenhuis als:

  • de wond gaat lekken,
  • de operatieplek rood/dik/warm wordt,
  • er koorts (boven de 38,5°C) ontstaat.