Website onderzoek gangbeeldanalyse klompvoeten 

Maandag 23 oktober 2017

COGE en Fontys Paramedische Hogeschool werken samen aan een groot onderzoeksproject waarbij 3D gangbeeld analyses worden afgenomen bij klompvoetpatiënten. 3D gangbeeldanalyses geven een gedetailleerd, objectief beeld van het looppatroon. Binnen dit onderzoeksproject bekijken we hoe 3D gangbeeldanalyses bij kunnen dragen bij vroegtijdige opsporing en de behandeling van relapse klompvoeten. De resultaten van 3D gangbeeldanalyses worden hiervoor gekoppeld aan klinische bevindingen en eventueel door de patiënt ervaren functionele beperkingen. Daarnaast zetten we 3D gangbeeldanalyses in om het effect van deze patiënt-specifieke behandeling te evalueren. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een SIA RAAK-publiek subsidie. Zie voor meer informatie ook de projectwebsite.