Visie op orthopedische zorg 

Visie van Orthopedie Groot Eindhoven op orthopedische zorg  

Ons verhaal

 

Wij zijn uniek in ons aanbod van orthopedische zorg. Ons team biedt namelijk de meeste superspecialistische zorg aan in Zuid-Nederland, cruciaal in onze doelstelling van blijvend herstel.

 

Wij zijn in staat orthopedische problemen in een context te zien. Wij geloven niet in een eenvoudige oplossing voor alle medische problemen. Veel ervan zijn namelijk met elkaar verbonden (“the toe bone is connected to the heel bone”). Op deze manier voorkomen wij de ongemakken en risico’s van onnodig opereren. Wij zoeken altijd naar de kern van het probleem en werken vervolgens samen met collega’s en patiënten aan duurzame oplossingen en niet aan symptoombestrijding.

 

Wij bieden alle (super)specialisaties aan met topkwaliteit waarbij we drie speerpunten hebben geformuleerd: traumatologie, revisiechirurgie en kinderorthopedie. Wij willen in 2020 het beste allround orthopedisch team van Zuid-Nederland zijn. Twee argumenten liggen hieraan ten grondslag:

 

1. Vooral in de meer complexe orthopedie, gebieden die anderen laten liggen, excelleren wij en verrichten bijpassend klinisch onderzoek. De resultaten passen wij direct toe in onze behandelmethoden zodat onze patiënten daarvan kunnen profiteren.

 

2. De invulling van ons opleidingsprogramma zorgt voor de beste orthopedisch chirurgen. Wij zien het als een voorrecht om te mogen opleiden. Wij voelen ons verantwoordelijk om, ook in de toekomst, de beste orthopedische zorg te kunnen bieden. Dankzij de nieuwe generatie orthopedisch chirurgen kijken we kritisch naar ons handelen en blijven mede daardoor werken aan de beste behandelwijzen op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

 

Voor de patiënt betekent onze aanpak dat wij ze niet betuttelen, maar serieus nemen. Wij willen de artsen zijn die patiënten niet uit de hoogte benaderen, maar in overleg transparant beslissingen nemen. Wij willen de patiënt hierin zoveel mogelijk betrekken en bieden alles om die betrokkenheid te vergroten. Deze aanpak is niet vrijblijvend voor de patiënt. Wij zullen de patiënt hier op aanspreken. Wij verwachten dat patiënten zich maximaal zullen inzetten voor hun eigen blijvend herstel. Op die manier nemen wij samen de verantwoordelijkheid, met respect voor de verschillende rollen daarin, niet gelijk maar wel gelijkwaardig.

 

Wij realiseren ons dat onze aanpak veel geld kost en dat er steeds minder geld beschikbaar is. Om die reden zullen wij al onze activiteiten zo doelmatig mogelijk inrichten, of dit nu gaat om opleiding, operatieve verrichtingen of faciliteiten zoals websites en infrastructuur. Wij geloven dat we daarvoor marktleider in Zuid-Nederland moeten zijn en streven naar een optimaal bedrijfsresultaat.

 

Wij zijn van mening dat onze aanpak staat of valt met gemotiveerde specialisten. Wij zien twee bronnen van motivatie en energie: enerzijds gebalanceerde werkdruk, anderzijds de mogelijkheid afwisselend werk te doen met passie voor ons vak en onze superspecialisaties.

 

Wij bieden door onze unieke aanpak in een opleidingsziekenhuis, een compleet zorgaanbod met de hoogste medische kwaliteit, gebaseerd op transparantie in ons handelen om zo blijvend herstel te bereiken samen met u. Nu en in de toekomst.

 

Coöperatie Orthopedie Groot Eindhoven (COGE)