Stijging in AD Top 100 

Zaterdag 9 november 2019

Het Catharina Ziekenhuis is fraai gestegen in de AD Ziekenhuizen Top 100 van plaats 16 naar plaats 9 van de Topklinische ziekenhuizen. De Orthopedie heeft daar fraai aan bijgedragen gezien de punten waarop goed is gescoord:

 

- Inventariseren risico bij ouderen op delirium bij opname

- Verrichten van pijnmetingen na een operatie

- Betrokkenheid geriater in medisch team bij patiënt ouder dan 70 jaar met heupfractuur

- Uitvoeren van veiligheidscontroles voorafgaand aan een operatie

- Percentage heroperaties na een heupoperatie

- Tijdige toediening antibiotica bij protheseoperaties

- Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis