Lopende onderzoeksprojecten 

Kinderorthopedie 

“Prospectieve follow-up van de behandeling van klompvoetpatiëntjes”

Besselaar A, van der Steen M.

 

"Afplatting van de talus bij klompvoetpatiëntjes"

Siegler S (Drexel University), Pirani S (University of British Columbia), Robben S (MUMC), van der Steen M, Besselaar A.

 

"Kwaliteit van leven van klompvoetpatiëntjes tijdens de brace-fase van de Ponseti behandeling"

Van der Steen M, Besselaar A.

 

“Analyse looppatroon van klompvoetpatiëntjes”

Grin L (Fontys), van Oorschot L (Fontys), Vanwanseele B (Fontys), van der Steen M, Besselaar A.

 

“Vergelijking methoden lengtevoorspelling bij verwachte lange lengte”

Jonkers F, Odink R (kindergeneeskunde), van der Steen M.

 

“Prospectieve follow-up van de behandeling van heupdysplasie”

Tolk J, van der Steen M, van Douveren F.

Knie: 

“Invloed van modificatie verwachtingen patiënt op tevredenheid resultaten totale knie prothese, de EKSPECT studie een RCT”.

Tolk J, Janssen R, Reijman M.

 

"Biomechanische eigenschappen hamstring grafts en klinische factoren bij voorste kruisband reconstructie."

van Groningen B, Foolen J (TU/e), van der Steen M, Janssen R.

 

“Kinesiofobie na een voorste kruisband reconstructie”

van der Steen M, Liu WY, Janssen R.

 

“PAMI cohort: Voorste kruisbandreconstructies bij jongeren”

van der Steen M, Janssen R.

 

“Validatie van de Nederlandse versie van de HSS-Pedi FABS: een vragenlijst om fysieke activiteit bij kinderen/jongeren te meten”

Dietvorst, M, van der Steen M, Janssen R.

 

“Validatie van diagnostiek voorste kruisband ruptuur bij kinderen en adolescenten”

Dietvorst, M, van der Steen M, Janssen R.

Infectie-/revisieprothesechirurgie: 

“Prospectieve follow-up revisie THP of TKP”

Liu WY, van Kempen R, van Wensen R, Hendriks H, Jaspars C, van der Steen.

 

“Validatie LROI & regionale registratie postoperatieve wondinfecties”

Coördinatie Regional Periprosthetic Joint Infection working group

van Kempen, R, Hendriks, H., Liu WY, van der Steen, M.

 

“LEAK-studie: LEAKage after primary knee and hip arthroplasty”

Löwik C (UCMG), Hendriks H, van Kempen R, Reijman M, Liu WY.

Overige projecten: 

“Fixed hammertoe correction, with or without K-wire fixation? An RCT”

van Groningen B, Fuchs T, van den Besselaar M, Reijman M, Hendriks H.

 

“10-jaar follow-up van Hofer Imhof cup”

Hendriks H, van der Steen M, Reijman M, den Boer W.

 

“Vroege belasting bij traumapatiënten met een fractuur van de onderste extremiteiten”

Kalmet P (MUMC+), Jaspars C.

 

“NECST-studie: barbotage vs ESWT als behandeling voor therapie resistente tendinitis calcarea van de schouder”

Verstraelen F, Giesberts A, van der Steen M.

 

"PATIO-studie: PhysiotherApeutic Treat-to-target Intervention after Orthopaedic surgery; A cost-effectiveness study"

Groot L (Erasmus MC), Liu WY, Koot H, Janssen R.

 

“APOLLO-trial: Surgical Approach of Hemiarthroplasty after Femoral Neck Fracture: Posterolateral of Direct Lateral”

Tol M (OLVG), Jaspers S (OLVG), van Rooijen F, Liu WY, Hendriks H.