Lopende onderzoeksprojecten 

Kinderorthopedie 

Prospectieve follow-up van de behandeling van klompvoetpatiënten (meer informatie)

Besselaar A, van der Steen M.

 

Participatie van klompvoetpatiënten die behandeld worden met de Ponseti methode

van Dijk L (Fontys), Wijnands S (KU Leuven/Máxima MC), Besselaar A, van der Steen M.

 

De link tot totaalscores van gangbeeld en de CAP bij klompvoetpatiënten

Grin L (Fontys), Wijnands S (KU Leuven/Máxima MC), Vanwanseele B (Fontys/KU Leuven), Besselaar A, van der Steen M.

 

Effect van de 8-plate behandeling bij klompvoetpatiënten met equinus relapse

van Tilburg I, Wijnands S (KU Leuven/Máxima MC), Besselaar A, van der Steen M.

 

FunPartClub: Functie en participatie van klompvoetpatiënten (meer informatie)

Grin L (Fontys), Wijnands S (KU Leuven/Máxima MC), van Dijk L (Fontys), Vanwanseele B (Fontys/KU Leuven), Besselaar A, van der Steen M.

 

Prospectieve follow-up van de epifysiodese behandeling in verband met verwachte lange lengte

van Douveren F, Besselaar A, Spaans A (St. Maartenskliniek), van der Steen M.

 

Retrospectief cohort bilaterale voet-epifysiodese

vd Windt A, van Douveren F, Besselaar A, van der Steen M.

 

Prospectieve follow-up van de behandeling van heupdysplasie

Theunissen W, Tolk J (Erasmus MC), van der Steen M, van Douveren F.

 

PRONTO-study: Parents’ experiences of children with developmental dysplasia of the hip

Theunnisen W, Tolk J (Erasmus MC), van der Steen M, Witlox A, van Douveren F.

Knieproblematiek 

Validatie van diagnostiek voorste kruisband ruptuur bij kinderen en adolescenten

Dietvorst M, van der Steen M, Janssen R.

 

Scoping review: digitalisering van anamnese & diagnose orthopedie

van Eijck S, van der Steen M, Hendriks H, Janssen R.

 

Scoping review: sensoren & instabiliteit knie

van Eijck S, van Vugt M, van der Steen, Janssen R.

 

Beloop, risico- en prognostische factoren van kinesiofobie na een voorste kruisband reconstructie

van der Steen M, Liu WY, Janssen R.

 

In vitro voorste kruisband graft remodellering en klinische uitkomsten

van Tilburg I, Spiering J (TU/e), Foolen J (TU/e), van der Steen M, Janssen R.

 

Onderzoek naar de implementatie van GLA:D® in Nederland

Konings A (Fontys), den Boer W, van Doesburg C, van der Steen M, Janssen R.

 

Scoping review: Meetmethoden om verwachtingen te meten

Konings A (Fontys), van der Steen M, Janssen R.

 

Fysiotherapie revalidatieprotocol voor VKB letsel (Delphi studie)

Melick N (St. Anna Ziekenhuis), Dietvorst M, Janssen R

Infectie-/revisieprothesechirurgie 

Prospectieve follow-up revisie THP of TKP (meer informatie)

Liu WY, van Kempen R, van Wensen R, Hendriks H, Jaspars C, van der Steen M.

 

Klinische uitkomsten op 5 jaar na een revisie van de knie-/heupprothese

Liu WY, van Wensen R, van Kempen R.

 

Revisies van de heupprothese ten opzichte van primaire heupprotheses

Liu WY, van Wensen R, van Kempen R.

 

Bone impaction grafting and survival

Jonkers F, Liu WY, van Wensen R, van Kempen R.

 

Validatie LROI & regionale registratie postoperatieve wondinfecties

Coördinatie Regional Periprosthetic Joint Infection working group

Kamp M (St. Anna Ziekenhuis), van Kempen R, Hendriks H, van der Steen M, Liu WY.

 

Clinical outcome of culture negative and positive DAIR and influence of patient characteristics

Coördinatie Regional Periprosthetic Joint Infection working group

van Eck J (Radboud UMC), van der Weegen W (St. Anna Ziekenhuis), Liu WY.

Overige projecten 

Prospectief cohort behandeling bicepsklachten

Bonneux I, Liu WY, Hendriks H.

 

Sutures and self-care: a narrative review

Schriebl V, Kalmet P, Fuchs T, Liu WY.

 

Fixed hammertoe correction, with or without K-wire fixation? An RCT (meer informatie)

Fuchs T, van den Besselaar M, van der Steen M, Hendriks H.

 

NECST-studie: barbotage vs. ESWT als behandeling voor therapie resistente tendinitis calcarea van de schouder

Verstraelen F, Giesberts A, van der Steen M.

 

 

OGE deelnemend centrum - kinderorthopedie

Slipped Capital Femoral Epiphysis, veranderingen in gangbeeld, balans en spier activatie in patiënten behandeld met ‘single screw’ in-situ fixatie onderzocht in ‘Computer Assisted Rehabiliation Environment’ (CAREN, MUMC)

van Douveren F, van der Steen M.

 

Validatie van de patient reported outcome of fracture (PROOF) vragenlijst voor fracturen bij kinderen

Van Bergen C (Amphia), van Oost I (Amphia), Besselaar A, van der Steen M.

 

OGE deelnemend centrum - knie

Onderzoek naar de gevolgen van de COVID-19 uitstel op uitkomsten van voorste kruisband reconstructie

Zijl J (St. Antonius Ziekenhuis), Auw Yang K (St. Antonius Ziekenhuis), Wolterbeek N (St. Antonius Ziekenhuis), Liu WY, Janssen R.

 

PAMI cohort: Europees consortium rondom voorste kruisbandreconstructies bij jongeren

van der Steen M, Janssen R.

 

A novel concept in ACL reconstruction surgery: An off-the-shelf decellularized and sterilized bone-ACL-bone allograft (TU/e)

Foolen J (TU/e), Janssen R.

 

ACTIVE trial: (Cost-)effectiveness of a transmural integrated care program for knee arthroplasty patients in the working population

Straat C (Amsterdam UMC), Liu WY, Janssen R.

 

OGE deelnemend centrum - overig

An ex vivo osteochondral culture platform to study bone remodelling (TU/e)

Foolen J, Janssen R.

 

What makes a best performing hospital in hip and knee replacement? Quality improvement using joint registry data (IQ joint, LUMC)

van Schie P (LUMC), Liu WY, van den Besselaar M.

 

Dynamic Brace Trial: The (cost-)effectiveness of dynamic bracing versus standard care alone in patients suffering from osteoporotic vertebral compression fractures

Weber A (MUMC+), Liu WY, Hendriks H, den Boer W, de Baat P, Schepel N.

CORE projecten 

LEAK-studie: LEAKage after primary knee and hip arthroplasty (meer informatie)

Vrijsen J (UMCG), Löwik C (UCMG), Hendriks H, van Kempen R, Liu WY.

 

APOLLO-trial: Surgical Approach of Hemiarthroplasty after Femoral Neck Fracture: Posterolateral of Direct Lateral (meer informatie)

Tol M (OLVG), Rasker A (OLVG), Liu WY, Hendriks H.

 

ROTATE trial: Which patient with an anterior cruciate ligament rupture will need a surgical reconstruction? (meer informatie)

de Vos F (Erasmus MC), Liu WY, Janssen R.

 

PhysiotherApeutic Treat-to-target Intervention after Orthopaedic surgery; A cost-effectiveness study (PATIO, Erasmus MC) (meer informatie)

Groot L (Erasmus MC), Liu WY, Janssen R.