Aandachtsgebieden 

  • Heup
  • Algemene traumatologie (ongevalsletsels)
  • Expertises / medische keuringen

In het kort 

Een goede sfeer binnen het ziekenhuis vind ik van groot belang. Het is mijn ambitie dat patiënten, die behandeld willen worden door orthopeden van “Orthopedie Groot Eindhoven”, kwalitatief goede zorg krijgen. Deze zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. Patiënten en medewerkers moeten zich veilig voelen. Hier zet ik mij volledig voor in, zowel binnen de orthopedie als in het gehele ziekenhuis.

Opleiding 

In 1975 ben ik met mijn studie geneeskunde begonnen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1980 behaalde ik mijn doctoraalexamen en in 1982 mijn artsexamen. Na militaire dienstplicht startte ik in 1984 als assistent-geneeskundige op de afdeling orthopedie in het St. Clara Ziekenhuis Rotterdam. In hetzelfde jaar ben ik gestart met de vooropleiding tot algemeen chirurg. In 1992 mocht ik me gediplomeerd orthopedisch chirurg noemen en ben ik gaan werken in het toenmalige St. Joseph Ziekenhuis Veldhoven. Hier begon ik als chef de clinique en in 1993 trad ik toe tot de maatschap orthopedie. In 1998 ben ik in Rotterdam bij professor J.A.N. Verhaar gepromoveerd op Multipele Epifysaire Dysplasie. Dit is een erfelijke afwijking van de groeischijven in armen en benen.

Nevenwerkzaamheden 

Naast mijn werkzaamheden voor het Máxima Medisch Centrum (MMC) ben ik ook actief geweest binnen de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Vanaf 2000 heb ik daar verschillende functies vervuld, zoals lid van de commissie voor het wetenschappelijk werk, wetenschappelijk secretaris van het hoofdbestuur, secretaris van Concilium Orthopaedicum, en voorzitter van de vereniging. In 2012 en 2013 ben ik voorzitter geweest van de Vereniging Medische Staf van het Máxima MC. Sinds 2012 ben ik secretaris-generaal van de Nordic Orthopaedic Federation (NOF), en sinds 2014 ben ik bestuurslid van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Tot 2016 was ik opleider orthopedie in het MMC. Tenslotte ben ik sinds 2015 voorzitter van de Coöperatie Orthopedie Groot Eindhoven.

Lidmaatschap beroepsorganisaties 

  • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
  • Wervelkolom Werkgroep/Dutch Spine Society (DSS)
  • Nederlandse Vereniging voor Orthopedische Traumatologie (NVOT)
  • Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie (NVA)
  • Nederlandse Vereniging voor Sportgeneeskunde
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Silver member AO Trauma

Aandachtsgebieden van Jan van Mourik 

Heup

Algemene traumatologie

17 februari 2017
Vandaag was voor Orthopedie Groot Eindhoven een bijzondere dag. Voor het eerst in de historie werd één vakgroep, die in twéé ziekenhuizen werkt, op één dag gevisiteerd voor zowel kwaliteit als opleiding.
Lees meer ››

Heeft u een vraag of ander bericht?

Jan van Mourik

Orthopedisch chirurg