Design paper EKSPECT studie 

donderdag 30 augustus 2018

COGE doet onderzoek naar verbeterde verwachtingsmanagement bij patiënten die een totale knieprothese operatie ondergaan; de EKSPECT studie. Onze verwachting is dat hierdoor meer patiënten tevreden zijn met het resultaat van de behandeling. De studie opzet is recent gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Trials. Klik hier.

 

Inmiddels zijn 204 patiënten bereid gevonden deel te nemen aan de studie. Daarmee zijn er voldoende deelnemers voor dit onderzoek. Binnen deze studie worden patiënten 1 jaar gevolgd. We verwachten over ongeveer 1 jaar de resultaten van het onderzoek bekend te kunnen maken.