Aandachtsgebieden 

  • Kinderorthopedie, met specifieke aandacht voor de klompvoetproblematiek en de traumatologie bij kinderen
  • Diagnostiek en behandeling van enkel- en voetproblemen bij volwassenen

In het kort 

Aanvankelijk ben ik begonnen als fysiotherapeut. Daarna ben ik tot arts opgeleid in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Na mijn geneeskundestudie aan de Rijks Universiteit van Utrecht kon ik snel beginnen met de huisartsopleiding waar ik de diversiteit leerzaam vond, maar de specialistische verdieping miste. Daarom heb ik toen alles in het werk gesteld om de specialisatie tot orthopedisch chirurg uit te voeren. Deze vond vervolgens plaats in het Máxima Medisch Centrum Veldhoven en het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Al snel was ik extra geïnteresseerd in de kinderorthopedie en kindertraumatologie. Daarom ben ik na afronding van de specialisatie tot orthopedisch chirurg een fellowship kinderorthopedie gaan volgen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Van 2006 tot en met 2017 was ik werkzaam als staflid in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Per 2018 werk ik als kinderorthopeed uitsluitend in het Máxima Medisch Centrum.

Werkervaring 

Inmiddels heb ik veel specialistische kennis opgedaan in de kinderorthopedie. Daardoor bestaat het grootste deel van mijn patiëntenpopulatie uit kinderen. Vooral de klompvoetproblematiek en de traumatologie bij kinderen hebben mijn specifieke aandacht. Aanvankelijk behandelde ik ook veel volwassenen. Als gevolg van de grote aanvoer van kinderproblemen, is hier echter nauwelijks nog ruimte voor. Momenteel verblijf ik de meeste tijd van de week in het MMC-Veldhoven. Hier ligt het accent namelijk op de zorg voor Moeder en Kind.

 

Mijn patiëntenpopulatie komt uit de regio Eindhoven maar ook van (ver) daarbuiten. Er bestaat een goede relatie met het kinderziekenhuis in Utrecht. Hiervandaan worden soms ook patiëntjes verwezen. Vooral de klompvoetpatiënten komen vanuit het hele land. Vaak komen zij als tweede mening na een behandeling elders. Inmiddels hebben we meerdere Belgische en zelfs een Braziliaans klompvoetpatiëntje al mogen ontvangen.

 

Klompvoetbehandeling

Met betrekking tot de klompvoetbehandeling zijn er de afgelopen jaren veel ontwikkelingen en veranderingen geweest. Het accent van de behandeling is meer verlegd van een puur chirurgische benadering naar een behandelmethode met gipsredressie volgens de methode van Ponseti. Al tijdens mijn opleiding kwam ik hiermee in aanraking. Dit was voor mij reden om in 2005 de certificering te verkrijgen binnen deze Ponseti-behandeling. Later heb ik mij ook aangesloten bij de internationale Ponseti-groep. In de afgelopen jaren heb ik zelfs de Nederlandse Ponseti-klompvoetcursus georganiseerd. Hierin zijn vele collega’s en gipsmeesters geschoold binnen de Ponseti-methode.

 

Daarnaast ben ik voorzitter van de Richtlijnontwikkeling Klompvoetbehandeling, aangesteld door de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Inmiddels is deze richtlijn tot stand gekomen. Momenteel is de belangrijkste volgende stap de centrering van zorg rondom de klompvoetpatiënt. Ik heb veel contact met internationale collega’s die vooraanstaand zijn in de wereld van de klompvoetbehandeling om zo, indien nodig in samenspraak, complexe (klomp)voetproblemen bij kinderen op te kunnen lossen.

 

Kindertraumatologie

De kindertraumatologie is ook een belangrijke "hobby" en specialisatie van mij. Als voorzitter en organisator van het Nederlands AO Kindertraumacongres in 2009, 2011, 2014 en 2016 in Oisterwijk, heb ik dit specifieke onderdeel van de chirurgie en orthopedie in Nederland opnieuw op de kaart proberen te zetten. De organisatie verloopt via de Arbeidsgemeinschaft fur Osteosynthesefrage (AO), gezeteld in Davos. Dit is ‘s werelds grootste traumaorganisatie. Deze heeft heel veel impact in zowel de dagelijkse traumazorg als in het onderwijs hierover aan traumachirurgen en operatieassistenten.

 

Traumatologie bij volwassenen

Jaarlijks wordt er ook in Nederland een traumacursus georganiseerd voor alle chirurgen en orthopeden in opleiding. Deze cursus duurt een week en hierin komen theorie èn praktijk aan bod. Er wordt dus volop geschroefd en geboord op kunstbotten. Dit is een ware happening en wordt telkens enorm gewaardeerd bij de cursisten. Sinds 2013 ben ik voorzitter van dit congres en sinds 2 jaar samen met prof. Michiel Verhofstad, traumachirurg uit Rotterdam.

Onderzoeker en wetenschap 

Wetenschappelijk onderzoek is enorm belangrijk om up-to-date te blijven en zo de patiënten de beste zorg te kunnen bieden. We hebben inmiddels veel lopende onderzoeksprojecten met betrekking tot klompvoetproblematiek. Zo hebben we naar het vóórkomen van de klompvoeten in Nederland gekeken en werken we samen met studenten van de TUE om de stijfheid van de klompvoet in beeld te brengen. Ook is er bijvoorbeeld in het Nederlands Tijdschrift voor Orthopedie een artikel verschenen over fracturen in onderarmen van kinderen en hoe deze te behandelen.

 

De opleiding, zowel van co-assistenten als van arts-assistenten in opleiding tot orthopedisch chirurg, heeft zeker mijn aandacht. Het inspireert, houd je scherp en biedt mogelijkheden om kennis te delen. Op locatie Máxima MC - Veldhoven hebben wij sinds 2016 een fellowship kinderorthopedie vorm gegeven. Dit is een vervolgopleiding (subspecialisatie) voor orthopedisch chirurgen. Hierbij gaat het erom een ervaren collega de kneepjes van de kinderorthopedie bij te brengen. Dit betreft dus vooral het begeleiden bij een reeds zelfstandig opererende collega.

 

In 2016 werk ik mee aan twee boeken. Het eerste is een internationaal werk over kindertraumatologie, samen met Florens van Douveren. Voor het tweede boek zal ik als redacteur werken bij de update van het Nederlandse Kinderfracturenboek.

Lidmaatschap beroepsorganisaties 

  • Lid Werkgroep kinderorthopedie Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
  • Lid Nederlandse Vereniging voor Traumatologie
  • Lid Werkgroep Voet en Enkel NOV
  • Bestuurslid Coöperatie Orthopedie Groot Eindhoven
  • Bestuurslid AO Nederland

Aandachtsgebieden van Arnold Besselaar 

Kinder

orthopedie

Enkel en voet

Algemene traumatologie

04 december 2017
Op zondag 3 december jl. zond Omroep Brabant een item uit over onze behandeling van klompvoetjes bij kinderen èn het onderzoek dat we doen.
Lees meer ››

Heeft u een vraag of ander bericht?

Arnold Besselaar

Orthopedisch chirurg