Nieuwe publicatie over activiteitenvragenlijst bij kinderen 

15-10-2021

Onlangs is er een nieuwe studie gepubliceerd als onderdeel van het promotieonderzoek van Martijn Dietvorst getiteld: “Translation and transcultural validation of the Dutch hospital for special surgery paediatric functional activity brief scale (HSS Pedi-FABS)”.

 

Deze studie is in 2019 gestart met als doel een eenvoudige vragenlijst te ontwikkelen om het activiteitenniveau in kinderen en adolescenten te kunnen bepalen. De HSS Pedi-FABS is een Engelstalige vragenlijst bestaande uit 8 items. De vragenlijst is vertaald naar het Nederlands en aangepast aan de Nederlandse cultuur. Vervolgens zijn er interviews gehouden met kinderen uit de doelgroep (10-18 jaar oud) en zijn professionals geraadpleegd om de inhoud en begrijpbaarheid van de Nederlandse HSS Pedi-FABS in kaart te brengen. Als laatste is de vragenlijst gevalideerd in 110 Nederlandse kinderen en adolescenten. De vragenlijst bleek goed in staat om het activiteitenniveau van kinderen en adolescenten te kunnen bepalen.

 

De Nederlandse HSS Pedi-FABS (klik hier) zal in de toekomst gebruikt worden om het activiteitenniveau van kinderen met voorste kruisbandletsel te bepalen.

Het artikel is te lezen via: https://rdcu.be/cy3eY. Naast deze recente publicatie, was deze studie ook genomineerd voor de Dr. Eikelaarsprijs op het NVA lustrumcongres 2021.